Charakteristika spoločnosti

Sano predstavuje na európskom trhu poprednú značku minerálnych krmív, mliečnych kŕmnych zmesí a špecialít pre modernú výživu zvierat. Pri ročnom raste cez 20%, so samostatnými sesterskými podnikmi vo viac ako 20 európskych krajinách, Ázii a Južnej Amerike ako aj so šiestimi modernými výrobnými závodmi vytvára Sano míľniky v poľnohospodárstve. Jedinečný Sano poradenský koncept je pritom kľúčom k úspechu. Sano bolo založené v roku 1976, v súčasnosti zamestnáva v Európe a vo svete viac ako 600 pracovníkov a má v pláne i naďalej expandovať. Sano nepozná hranice.