Charakteristika spoločnosti

Salexcontrol s. r. o. je spoločnosť s dlhoročnou tradíciou v oblasti elektrotechniky.
Hlavná oblasť pôsobenia je elektrotechnika - revízie VTZ.


Ponuky spoločnosti e-mailom