Charakteristika spoločnosti

Dopravná a špedičná firma zaoberajúca sa prepravou potravín pod kontrolovanou teplotou.