Charakteristika spoločnosti

Významná slovenská spoločnosť s činnosťou zameranou na autobusovú dopravu.