Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zoberá reštauračnými službami.
www.rajkakuria.hu