Charakteristika spoločnosti

S&T Slovakia patrí do nadnárodnej spoločnosti S&T AG (www.snt.at) so sídlom v Linzi, ktorá má zastúpenie vo viac ako 30 krajinách a patrí medzi najväčších dodávateľov IT riešení a služieb v regióne strednej a východnej Európy. S&T Slovakia sa zameriava predovšetkým na oblasti IT a podnikového poradenstva, implementácie a podpory riešení SAP a nástrojov nasadenia pre Business Intelligence. Spoločnosť poskytuje všetky druhy služieb od nákupu až po plánovanie a realizáciu komplexných sieťových, úložných a bezpečnostných riešení a riešení pre prevádzku virtuálnych dátových centier, ako aj služby v oblasti cloud computingu. Viac informácií nájdete na našej stránke: www.snt.sk