Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa konštrukciou a výrobou ultrazvukových strojov a zariadení.