Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca stravovaním a predajom