Charakteristika spoločnosti

Špecializovaná denná klinika s klientelou z celej Európy aj Slovenska.