Charakteristika spoločnosti

Výroba osív a obchodovanie s poľnohospodárskymi produktami