Charakteristika spoločnosti

Údržba verejnej zelene, komunikácií, likvidácia odpadu, správa trhovísk pre MČ Bratislava -Ružinov

Ponuky práce: Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s

1 - 2 z 2