Charakteristika spoločnosti

Úlohou spoločnosti je poskytovať kvalitné a kompletné služby v širšom meradle v oblasti stavieb a technológií.