Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť RRR Consulting s.r.o.je personálna agentúra - poskytuje poradenské služby.
Našim partnerom pomáhame aby mohli byť úspešní.
Prenechajte výber na Nás a Vy nemusíte tvoriť, premýšľať, analyzovať a prezentovať.
Sme citliví na rozličné potreby a požiadavky našich klientov, a preto Vám ponúkame špecializovaný a profesionálny prístup.
Sme experti v tom, čo robíme a za svojim výberom si stojíme.