Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť RR proces, sa zaoberá meraním, reguláciou a riadenia technologických procesov.