Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa komplexnou obnovou bytových domov a obnovou a výstavbou rodinných domov.