Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Roner s.r.o. je slovenská distribučná spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je predaj laboratórnych diagnostík, zdravotníckych a laboratórnych potrieb, laboratórnych prístrojov, špeciálnej laboratórnej techniky a ďalšieho vybavenia pre štátne i súkromné zdravotnícke ústavy, nemocnice, laboratóriá, kliniky, veterinárne zariadenia a špecializované výskumné pracoviská.
Spoločnosť zabezpečuje distribúciu diagnostík od renomovaných svetových výrobcov z celého sveta.
Zabezpečujeme špeciálne individuálne požiadavky- objednávky pre zákazníkov na dodanie produktov od svetových výrobcov laboratórnych reagencií.
Spoločnosť používa systém manažérstva podľa normy STN EN ISO 9001:2001/ISO 9001:2000.

Ponuky práce: Roner s.r.o.

1 - 1 z 1