Charakteristika spoločnosti

RD Rudina - družstvo so sídlom Rudina, s poľnohospodárskou rastlinnou aj živočíšnou výrobou od roku 1997, 20 zamestnancov