Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá podnikaním v oblasti športu -prevádzkovanie f itness centier a zariadení slúžiacich na oddych a regeneráciu.