Charakteristika spoločnosti

Zahraničná spoločnosť pôsobiaca v oblasti hotelierstva a osobnej lodnej dopravy.