Charakteristika spoločnosti

Cirkevná základná škola sv. Martina vo Hviezdoslavove bude prvou základnou školou v obci a prvou cirkevnou základnou školou na Žitnom ostrove. Zriaďovateľom školy je Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza. Priestory školy sú úplne nové, pričom pri stavbe sa myslelo aj na oddychovú zónu pre zamestnancov. V prvom školskom roku otvoríme iba prvý a druhý ročník, pričom v každom ďalšom roku budeme prijímať vždy nových prvákov.