Charakteristika spoločnosti

Dopravná spoločnosť zaoberajúca sa prepravou sypkých materiálov v rámci EÚ.