Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá externým spracovaním účtovníctva pre zmluvných klientov.