Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Richnák, s.r.o. bola založená v roku 2009 a podniká v oblasti spracovania účtovnej agendy, poskytovania ekonomického a daňového poradenstva, vedenia kompletnej firemnej administratívy, spracovaní miezd.