Charakteristika spoločnosti

Upratovacia firma, ktorá si zakladá na kvalitne odvedenej práci.