Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa obchodnou činnosťou.