Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Retail Factory sa zaoberá obchodno-reklamnou činnosťou na tuzemskom ako aj zahraničnom trhu.