Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť sa zaoberá, okrem iného, zabezpečovaním dopravných a
nájomných služieb v oblasti medzinárodnej dopravy tovaru na vozidlách do 3,5 tony.