Charakteristika spoločnosti

Renona Rehabilitation speciálnou rehabilitačnou liečbou ovplyvňuje vývoj detí a dospelých pacientov s poruchami pohybového aparátu, centrálneho a periférneho nervového systému.

Zobraziť celú charakteristiku
Našim cieľom je maximálne zlepšenie pohybových schopností, intelektu a reči liečeného pacienta za pomoci najmodernejších liečebných postupov a terapií.

Skryť celú charakteristiku