Charakteristika spoločnosti

Rendl Light Studio
vývoj, distribúcia a veľkoobchod moderných svietidel