Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť so zameraním na stavebnú činnosť, elektrotechniku.