Charakteristika spoločnosti

REMING CONSULT a.s. je projektová, inžinierska a konzultačná spoločnosť s celoslovenskou pôsobnosťou. Oblasť v projekcii je zameraná najmä na dopravné a s nimi súvisiace stavby, občianske, bytové, administratívne a priemyselné stavby.