Charakteristika spoločnosti

Spoločnosťou Relocate to Slovakia s.r.o. je relokačnou spoločnosťou so sídlom v Bratislave, hlavnom meste Slovenskej republiky, založenou za účelom poskytovania imigračných a relokačných služieb.