Charakteristika spoločnosti

Riadiace systémy pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu budov
- projekcia
- dodávka
- realizácia
- servis
- prevádzkovanie