Hlavný radca, vedúci oddelenie epidemiológie (Ref. č.: OE2/2016)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši

Miesto práce
Štúrova 36, Žilinský kraj, Liptovský Mikuláš
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.11.2016
Ponúkaný plat (brutto)
V zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Stála štátna služba. Odbor štátnej služby - 2.19 Zdravotníctvo. Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v otázkach spadajúcich do rozsahu kompetencie v príslušnom odbore štátnej služby. Tvorba opatrení v štátnej službe s regionálnym dosahom, kontrolná alebo inšpekčná činnosť vrátane vydávania rozhodnutí v príslušnom odbore štátnej služby.

Zamestnanecké výhody, benefity

Osobné finančné hodnotenie.
Pružný pracovný čas.

Informácie o výberovom konaní

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s prílohami je potrebné zaslať na adresu:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Liptovskom Mikuláši
osobný úrad
Štúrova 36
031 80 Liptovský Mikuláš
alebo osobne doručiť na sekretariát RÚVZ Lipt.Mikuláš do 14.10.2016

Požadované prílohy k žiadosti:
- profesijný štruktúrovaný životopis
- fotokópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- čestné prehlásenie o trvalom pobyte na území SR
- čestné prehlásenie o štátnom občianstve SR
- čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby
- čestné prehlásenie o ovládaní štátneho jazyka
- čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a životopise
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Medicínske, špecializácia v odbore epidemiológia, prípadne všeobecné lekárstvo pre deti a dorast alebo všeobecné lekárstvo pre dospelých.

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

samostatnosť, rozhodovanie, vedenie ľudí, analyzovanie a riešenie problémov

Požadované odborné znalosti:
- znalosť zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- znalosť zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Rozpočtová organizácia štátu v rezorte MZ SR zameraná na ochranu zdravia obyvateľov regiónu Liptov v rozsahu ustanovení zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresa spoločnosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
Štúrova 36
03180 Liptovský Mikuláš
http://ruvzlm.sk
ID: 2734811   Dátum zverejnenia: 23.9.2016