Výber na funkciu: samostatný radca - stála štátna služba (Ref. č.: V/5/2016)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach

Miesto práce
Ul. 29. augusta č. 1, Nitriansky kraj, Levice
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Ponúkaný plat (brutto)
podľa zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

samostatné ucelené odborné činnosti v epidemiológii, rozhodovanie v prvom stupni správneho konania, výkon štátneho zdravotného dozoru, epidemiologické šetrenie v ohnisku prenosných ochorení,
analýza a štatist. vyhodnocovanie výskytu prenosných ochorení na území okresu, plnenie úloh vyplývajúcich z intervenčných programov na podporu a ochranu zdravia pred prenosnými ochoreniami.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov :
1. písomná žiadosť o zaradenie do výberu
2. kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania
3. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
4. profesijný štruktúrovaný životopis
5. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
6. čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
7. čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby
8. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov
9. súhlas so spracovávaním osobných údajov
Čestné vyhlásenia musia byť opatrené dátumom a vlastnoručne podpísané uchádzačom.

Dátum podania žiadosti o zaradenie do výberu: najneskôr do 25. októbra 2016 v obálke s označením V/5/2016. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum prijatia vyznačený na žiadosti v prípade osobného doručenia resp. dátum odoslania e-mailu (v tomto prípade je potrebné žiadosť a doklady k nej doručiť aj písomne, najneskôr v deň konania výberu.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

verejné zdravotníctvo

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Zodpovednosť, samostatnosť v práci, spoľahlivosť, dobré komunikačné a organizačné schopnosti

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej činnosť upravuje zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Adresa spoločnosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach
Komenského 4
934 38 Levice
http://www.ruvzlv.sk
ID: 2758414   Dátum zverejnenia: 10.10.2016