Odborný radca (Ref. č.: 2017/1)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen

Miesto práce
Námestie SNP č.50, Banskobystrický kraj, Zvolen
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Ponúkaný plat (brutto)
podľa zákona č.400/2009 Z.z. o štátnej službe

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Samostatné ucelené odborné činnosti spočívajúce najmä v kontrolnej činnosti na úseku veterinárnych kontrol zvierat a farmaceutického dozoru, analytickej činnosti, v príprave podkladov na rozhodovanie, tvorba opatrení, prešetrovanie sťažností a petícií, vydávanie rozhodnutí s následnou zodpovednosťou

Informácie o výberovom konaní

písomná žiadosť o zaradenie do výberu, kópia diplomu, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, profesijný štrukturovaný životopis, čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, životopise, diplome, čestné prehlásenie o trvalom pobyte na území SR, o štátnom občianstve SR, o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, písomný súhlas o tom, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberu bude služobný úrad spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Žiadosti do výberu prosíme zasielať písomne na adresu spoločnosti do 25.4.2017 / vrátane / , na obálku uviesť "Výber
č. 2017/1, rozhodujúcim je dátum podania na poštovej obálke.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Vysoká škola veterinárska

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

znalosť zákonov: č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe, č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ďalšia legislatíva EÚ a SR

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Štátna správa

Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen
Námestie SNP č.50
960 01 Zvolen
ID: 3025266   Dátum zverejnenia: 21.4.2017