Odborný radca

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Nitre

Miesto práce
Akademická 1, Nitra
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.01.2024
Mzdové podmienky (brutto)
1 034 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v príslušnom odbore štátnej služby, kontrolná a inšpekčná činnosť vrátane vydávania rozhodnutí vo vymedzenom úseku štátnej správy, prešetrovanie sťažností a petícií vrátane vydávania rozhodnutí vo vymedzenom úseku štátnej správy

Informácie o výberovom konaní

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokumentmi do 05.12.2023. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania e-mailom kontaktnej osobe. s označením na obálke a v žiadosti: VK/2023/1961. Na adresu: Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra, Akademická 1, 949 01 Nitra alebo e-mailom kontaktnej osobe: [email protected] (pri zaslaní e-mailom je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokumentmi služobnému úradu aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia výberového konania).
Zoznam požadovaných dokumentov:
a.) Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej
podobe vlastnoručne podpísaná)
b.) Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej
podobe vlastnoručne podpísaná)
c.) Motivačný list (v listinnej
podobe vlastnoručne podpísaná)
d.) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej
podobe vlastnoručne podpísaná)
e.) Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa
vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je
vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Všeobecné veterinárne lekárstvo

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: ovládanie zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, ovládanie zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov, ovládanie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v znení neskorších predpisov, zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, komunikatívnosť, organizačné schopnosti, vodičský preukaz skupiny B - používanie služobného motorového vozidla, práca s PC.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Výkon štátnej veterinárnej starostlivosti, potravinový dozor

Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov
ID: 4704278  Dátum zverejnenia: 13.11.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 034 EUR/mesiac