Charakteristika spoločnosti

Obchodná spoločnosť zameraná na predaj obalového materiálu.