Charakteristika spoločnosti

výroba a predaj mäsa a mäsových výrobkov