Charakteristika spoločnosti

Stavebná spoločnosť zameraná na stavbu drevodomov, pracujúca po celom Francúzsku.