Náš obchodný tím Field Sales Force na Slovensku si k sebe hľadá silného parťáka. Oporu a zároveň človeka pre ktorého bude oblasť obchodu resp. Field Sales Force absolútnou vášňou. Ide o oblasť, ktorá má na starosti správnu komunikáciu našich produktov na predajných miestach a dostupnosť produktu na miestach kde dostupný má byť. Hľadáme k sebe niekoho kto má silné analytické myslenie, pozitívny vzťah k systémom a rovnako ako vie byť super parťák, tak aj silný individuálny hráč s vysokou mierou samostatnosti. Dostanete dôveru, slobodu a samostatnosť a vieme, že nám za to dáte späť zodpovednosť za svoje výsledky a disciplínu. Hľadáme niekoho, kto vie, čo je to ísť k jednému spoločnému cieľu, ale zároveň vie, čo znamená priniesť „do toho“ kúsok seba. Denno-denne budete v úzkej spolupráci a komunikácií s National Field Sales Force manažérom, ktorý s Vami bude spolupracovať vo všetkých oblastiach nižšie.

Modern Trade Specialist

RED BULL Česká republika, s.r.o.

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok

ADMINISTRATÍVA

Ako MT Specialist budete spolupracovať na nastavovaní mesačných / kvartálnych ukazovateľov pre obchodných zástupcov. Ich týždenný update, sledovanie plnenia týchto cieľov a vyhodnocovanie
bude vo Vašej kompetencii. Z tejto pozície budete mať príležitosť participovať na budovaní business plánu a následne potom sledovať a analýzovať vývoja jeho plnenia. V rámci komunikácie so zákazníkmi pracujeme s internou databázou. V rámci tejto pozície je potrebné tieto data analyzovať, zhromažďovať a správne reportovať. Budete silným článkom v administratívnej podpore pri technickom zabezpečení fungovania obchodného tímu.

PROJECT MANAGEMENT
Mobix je jeden z ďalších programov, ktorý pre spracovávanie dát používame denno- denne. Ako MT Specialist budete schopný túto aplikáciu nielen perfektne používať, ale ju aj rozvíjať, upravovať a pristupovať k nej inovatívne. Taktiež budete vedieť zadefinovať do tímu požiadavky, ktoré ako project leader Mobix budete na pravidelnej báze reportovať. Ďalšími projektami, ktoré budete mať na starosti sú monitorovanie konkurencie, organizácia sales meetingov, konferencií alebo workshopov.

KOMUNIKÁCIA
Na tejto pozícií naozaj potrebujeme komunikačne zdatného človeka. MT Specialist komunikuje pravidelne s merchandisingovou agentúrou v rámci kontroly práce a mesačných objednávok. Je zodpovedný za aktívnu komunikáciu s centrálou ohľadom implementácie nových projektov a procesov. Interne denno- denne komunikuje v rámci svojho tímu, s KA oddelením, Trade Marketing či Business Insight oddelením.

PRÁCA V TRHU

Práve práca v „teréne“ je oblasť, kde pocítite veľkú mieru slobody, ale aj zodpovednosti. Vašou zodpovednosťou bude samostatne organizovať a plánovať storechecks v trhu s obchodnými zástupcami v regiónoch Slovenska. Takmer polovicu z pracovného týždňa budete tráviť v „akcii“ a cestovaním po prevádzkach. Budete navštevovať prevádzky moderného trhu a kontrolovať nielen správnu „off trade“ komunikáciu, ale aj dostupnosť produktu. Vaše návštevy budete vyhodnocovať a budete svojmu nadriadenému reportovať „next steps“, nové nápady a myšlienky ohľadom našej komunikácie a vystavenia na prevádzkach.


KontaktOdpovědět
ID: 3236339   Dátum zverejnenia: 8.11.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.