Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce
Banskobystrický kraj
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
RED BULL Česká republika, s.r.o.

Ako obchodný zástupca zodpovedný za novovzniknutý región Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Rožňava budete neodmysliteľnou súčasťou nášho mladého a úderného obchodného tímu. Hľadáme osobu s vášňou pre obchod, vyjednávanie, no v neposlednom rade zápalom pre našu značku. Obchodní zástupcovia spoločnosti Red Bull dosahujú ciele v oblasti predaja, umiesťovania POS materiálu, budujú aktívny vzťah so zákazníkom a to denno-denne s úsmevom na tvári. Hľadáme niekoho, kto vie, čo je to ísť k jednému spoločnému cieľu, ale zároveň vie, čo znamená priniesť „do toho“ kúsok seba.

Obchodný zastupca

RED BULL Česká republika, s.r.o.


PREDAJ
Máte talent predávať a vyjednávať. Dokážete budovať dlhodobé obchodné vzťahy založené na rešpekte a môžete sa pochváliť viacerými obchodnými kontaktami v regióne. Ako obchodný zástupca budete s nasadením zabezpečovať rast predaja v rámci Bratislavy. Veľmi dobre poznáte špecifiká regiónu a náš produkt budete s chuťou distribuovať a zviditeľňovať naprieč zvolenými kanálmi. Každá Vaša aktivita má jasný a jediný cieľ- predať plechovku.

KOMUNIKÁCIA
Plne sa stotožňujete s atribútmi našej značky a produktami. Práve preto nás dokážete reprezentovať pri každej komunikácií so zákazníkom. S ľahkosťou, ale profesionálne, neformálne a zároveň obchodne. Rád robíte veci inak a do vzťahu so zákazníkom prinášate kúsok vlastnej kreativity a našej kultúry. Svojou osobnosťou a prirodzeným správaním budujete povedomie o našej značke v regióne.

SAMOSTATNOSŤ

Ste schopný byť „pánom svojho času“ a dokážete si perfektne zorganizovať každodennú agendu a návštevy u zákazníkov. Dokážete sám seba motivovať k úspechom a k plneniu predajných cieľov. Ste samostatná jednotka schopná individuálnej práce a keď je treba dokážete fungovať ako vynikajúci tímový hráč. Do tímu prinášate sám od seba nové nápady a ste otvorený novým myšlienkam.

OSOBNOSŤ

Ste nekonečne energický a ľudom vo svojom okolí prinášate množstvo pozitívnej energie. Je nemožné Vás prehliadnuť a aj po krátkej návšteve nechávate dlhý pozitívny dojem. Okrem obchodných vzťahov si zakladáte aj na kvalitných vzťahoch v tíme a určite sa nebránite žiadnej neformálnej zábave. Máte otvorenú myseľ a perfektne zvládate stres.

Kontakt
ID: 3208508   Dátum zverejnenia: 7.10.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.