Charakteristika spoločnosti

Sme pobočka medzinárodnej spoločnosti RECY SYSTEMS AG v rámci skupiny AMSC Group (www.amcsgroup.com), zaoberajúca sa vývojom informačných systémov v oblasti erp, skladového hospodárstva, finančného účtovníctva, logistiky, mobilných aplikácii a pod., so zameraním na rôzne recyklačné medzinárodné firmy. www.recy-systems.com