Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Realtime, s.r.o. poskytuje svojím zákazníkom komplexné služby v oblasti vývoja, implementácie a údržby informačných systémov. Hlavným záberom spoločnosti pôsobiacej v medicínskej oblasti je vyvíjanie informačných systémov pre všetky typy laboratórií. Zabezpečujeme vývoj a správu laboratórneho informačného systému pre jednu z najväčších a najmodernejších sietí diagnostických laboratórií na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Každodennou prácou sa podieľame na modernizácii laboratórnej diagnostiky, a ako úspešná spoločnosť v tejto oblasti, sme sa rozhodli napredovať a využiť získané skúsenosti aj pri výskumno-vývojových aktivitách.