Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa lisovaním výrobkov z plastov s niekoľkoročným pôsobením na Slovenskom trhu.