Charakteristika spoločnosti

Centrum včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením pôsobiace v Bratislavskom a Trnavskom samosprávnom kraji.