Charakteristika spoločnosti

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti
Výroba obrazových rámov