Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť je zameraná na medzinárodnú nákladnú dopravu do krajín EÚ (hlavne Španielsko, Portugalsko).


Ponuky spoločnosti e-mailom