Poradenské služby externých poradcov patria medzi najmladšie odvetvia nielen na Slovensku ale aj v okolitých krajinách. Externí poradcovia svojimi službami uľahčujú súkromným firmám a organizáciám verejného sektora ich činnosť. Pomáhajú im optimalizovať procesy, efektívnejšie nasadzovať nové systémy riadenia a informačné technológie.

Spoločnosť Radvise Group je slovenská poradenská spoločnosť, ktorá ponúka služby v oblasti manažérskeho poradenstva. Naši dlhoroční experti pôsobili v rôznych krajinách a počas svojej praxe realizovali mnohé projekty v súkromnej aj štátnej sfére.

V súčasnosti poskytuje služby v oblasti strategického poradenstva, prípravy a riadenia projektov spolufinancovaných z EÚ fondov, poradenstva v oblasti expertných analýz ako aj služby v oblasti projektového a procesného manažmentu.

Ponuky práce: Radvise Group, s.r.o.

1 - 1 z 1