Charakteristika spoločnosti

Skupina spoločností reprezentujúcich značku R-DAS (Research Application Development Services) vznikla za účelom transferu výsledkov vedy a výskumu do praxe. R-DAS sa zaoberá globálnymi inováciami v rôznych oblastiach informačných a komunikačných technológií od bezpečnostných systémov, platobných systémov, nanoelektroniky, bioelektroniky až po implementáciu na čipe. Spoločnosť ponúka komplexné riešenia v každej etape vývojového procesu, vedúce k inovatívnym produktom, ako aj k podpore vytvárania obchodných modelov a marketingových stratégií. Spoločnosť úzko spolupracuje aj s akademickou sférou, prispieva na univerzitách a výskumných ústavoch k výchove talentovaných vedcov, výskumníkov, vývojárov a budúcich inovátorov.
R-DAS pôsobí na zahraničných trhoch, spolupracuje s rôznymi vedecko-výskumnými partnermi po celom svete a je riešiteľom významných medzinárodných vedecko-výskumných projektov. Spoločnosť R-DAS pôsobí aj v ďalších odvetviach, v obchode, oblasti kvality života, voľnočasových aktivít, kultúre a športe.

Ponuky práce: R-DAS, s. r. o.

1 - 1 z 1